rewersokladkaawerskompaslegenda_awersfragment mapy

Puszcza Białowieska

7,80 zł (w tym VAT)

Mapa turystyczno-przyrodnicza

1 : 40 000


Mapa tury­styczno-przy­rod­ni­cza Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej w skali 1:40 000 z nanie­sioną siatką GPS.

Mapa przed­sta­wia aktu­alny stan dróg, prze­bieg szla­ków tury­stycz­nych, nor­dic wal­king i rowe­ro­wych oraz ście­żek dydak­tycz­nych. Infor­muje o bazie noc­le­go­wej i infra­struk­tu­rze tury­stycz­nej. Wyróż­nia się szcze­gól­nie roz­bu­do­waną tre­ścią przy­rod­ni­czą: typem sie­dli­sko­wym lasu, gatun­kiem domi­nu­ją­cym w wydzie­le­niach i wie­kiem drze­wo­stanu, zróż­ni­co­wa­niem wil­got­no­ścio­wym, a także wystę­po­wa­niem flory i fauny.

Na odwro­cie znaj­dują się szcze­gó­łowe plany Bia­ło­wieży i Haj­nówki w skali 1:20 000, mapa ogra­ni­czeń w ruchu oraz klucz do ozna­cza­nia drzew spo­śród gatun­ków domi­nu­ją­cych.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis produktu

 

Zakres mapy:

Dodatkowe informacje

Waga 75 g
Wymiary 720 x 1050 mm
Wymiary po złożeniu

120 x 262 mm

Skala

1:40 000

Język

polski, angielski

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.