Wtyczki QGIS


QGIS
 jest coraz popularniejszym programem typu desktop GIS, czyli służącym do tworzenia, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych. Jest to oprogramowanie open source i jest w pełni bezpłatne.

Oferujemy tworzenie formularzy do wprowadzania danych oraz wtyczek do programu QGIS. W szczególności wtyczek służących do:

  • prowadzenia inwentaryzacji terenowych (zbierania danych przestrzennych w terenie z wykorzystaniem odbiornika GPS i przygotowanych słowników wartości atrybutów),
  • wykonywania analiz przestrzennych,
  • współpracy z bazami danych,
  • tworzenia raportów w formacie PDF na podstawie baz danych przestrzennych (w tym raportów zawierających wizualizacje zbiorów danych przestrzennych).