Usługi GIS

PRYZMAP świadczy usługi związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych, w tym tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (Geographic Information System), digitalizację danych przestrzennych, wykonywanie analiz przestrzennych oraz usługi z zakresu Web mappingu (udostępnianie danych w formie geoportalu).

W naszej pracy stawiamy na rozwiązania open source (QGIS, Leaflet).