Inwentaryzacje terenowe

Realizujemy inwentaryzacje terenowe z zastosowaniem technik GIS. W tym celu projektujemy bazy danych w zależności od potrzebnej zawartości atrybutów lub uzupełniamy istniejące bazy tworząc własne formularze wprowadzania danych przestrzennych. Pomiary w terenie uzupełnia dokumentacja fotograficzna. Wyniki inwentaryzacji, gotowe do przeprowadzenia dalszych analiz, zostają opracowane w formie map i diagramów.

Oferowane przez PRYZMAP inwentaryzacje przyrodnicze, zwłaszcza dendrologiczne oraz inne dotyczące terenów zieleni, są niezbędne na etapie projektów zagospodarowania terenu, ocen oddziaływania na środowisko inwestycji oraz kosztorysów robót budowlanych. Jednak nie wyczerpuje to zakresu naszych usług. Możemy wykonać również inwentaryzacje obiektów infrastruktury turystycznej dla gmin lub parków narodowych i krajobrazowych, cmentarzy itp.