Teraz my!

coverPRYZMAP powstał dlatego, że postanowiliśmy profesjonalnie zająć się dziedziną, na której znamy się najlepiej – geoinformacją – a na jeden z głównych celów wyznaczyliśmy sobie stworzenie takich map, z którymi sami ruszalibyśmy w teren z pełnym zaufaniem. To samo dotyczy oferowanych przez nas usług. Zaliczając siebie do odbiorców naszych produktów, szczególnie dbamy o aktualność i rzetelność, a także o estetykę rozwiązań graficznych, które według nas należą do istoty kartografii. Uważamy, że mapy powinny być nie tylko czytelne, ale też po prostu ładne.


Zaczynamy od mapy turystyczno-przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. To pierwsza publikacja na rynku o tak rozbudowanej treści przyrodniczej, co na pewno docenią nie tylko znawcy tego obszaru. Dla innych będzie stanowić ważną pomoc w poznawaniu ostatniego pierwotnego lasu nizinnego Europy. Nie bez powodu Puszcza przyciąga świadomych jej znaczenia turystów, obserwatorów ptaków, fotografów oraz oczywiście naukowców. Pierwotny i naturalny charakter, jaki został zachowany na znacznym jej obszarze, powoduje duże zróżnicowanie drzewostanów na właściwych im siedliskach, co jest unikalne w skali kontynentu. Wśród flory i fauny występuje wiele rzadkich i zagrożonych gatunków. Właśnie te cechy lasu zainspirowały nas do stworzenia serii map Puszcze Polski, a dzięki specjalnemu doborowi znaków kartograficznych, udało nam się oddać tak wiele z bogactwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej, jak nigdy dotąd.